TARIKH                                      : 14 APRIL 2018
TEMPAT                                     : BILIK CHERAS BESTARI, PKG CHERAS
PENGLIBATAN                          : Guru Perpustakaan & Media Cheras dan  Pegawai PKG Cheras
ANJURAN                                  : Pusat Kegiatan ZON Cheras

PELAKSANAAN :

PKG Cheras telah menjemput Puan Noraya Elya binti Mohamad dari Pusat Kegiatan Guru Banting untuk menjadi penceramah pada bengkel kali ini. Bengkel ini telah dijalankan oleh PKG Cheras. Seramai 34 orang Guru Perpustakaan dan Media Zon Cheras telah terlibat dalam bengkel ini.GPM juga diterangkan tentang portal PSS oleh Puan Noraya terlebih dahulu, setelah selesai sesi penerangan Pn Noraya telah berkongsi satu portal PSS untuk menjadi rujukan GPM untuk menghasilkan portal sekolah masing-masing. GPM diberikan masa beberapa jam untuk membina portal sekolah masing-masing .